Leasing operacyjny czy finansowy?

Jedną z form finansowania samochodów jest leasing. Jest on alternatywą w stosunku do kredytu bankowego.

Leasing- czym jest i na czym polega?

Leasing to umowa między leasingodawcą oraz leasingobiorcą, która polega na oddaniu przez finansującego prawa do korzystania z samochodu przez leasingobiorcę przez określony w umowie czas i za określoną w umowie comiesięczną ratę. Przez cały okres trwania umowy leasingowej właścicielem samochodu jest leasingodawca. Leasing jest kierowany zarówno do firm, jak i osób prywatnych.

Leasing operacyjny czy finansowy?

Wyróżniamy dwie  formy leasingu: leasing operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny polega na tym, iż samochód jest własnością finansującego i to on ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Korzystający po zakończeniu czasu trwania umowy ma prawo pierwokupu auta. W leasingu finansowym korzystający, mimo że nie jest właścicielem samochodu uwzględnia go w środkach trwałych i może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Kolejna odrębność to czas trwania umowy.  Przy leasingu operacyjnym umowa zawierana jest na okres krótszy niż czas zużycia pojazdu – przeważnie około 40% amortyzacji auta, podczas gdy w leasingu finansowym przekracza ona okres amortyzacji.

Kosztem zaliczanym do kosztów uzyskania przychodów w leasingu operacyjnym są raty oraz opłata wstępna (bez podatku VAT,  który jest zawarty w ratach) , natomiast w leasingu finansowym odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. VAT jest tutaj regulowany przy zawieraniu umowy.

Za leasingiem aut przemawia fakt, iż umowa zawarcia jest nieskomplikowana, nie trzeba mieć wkładu własnego oraz leasing nie obniża zdolności kredytowej firmy. Jednak na jaki rodzaj leasingu wybrać się zależy od indywidualnego zapotrzebowania:

  1. Należy dokładnie przejrzeć oferty różnych firm leasingowych, aby porównać koszty związane z użytkowaniem i wykupem samochodu,
  2. Zastanowić się na jak długo chcemy wynająć samochód- czy jest to okres roku czy chcemy mieć ten samochód na własność. Z upływem czasu, powiedzmy 10 lat, koszt leasingu kilku samochodów z pewnością przekroczy cenę zakupu nowego.
  3. Kolejnym krokiem jest podsumowanie wszystkich kosztów związanych z leasingiem operacyjnym i finansowym oraz zysków jakie możemy otrzymać z odpisów amortyzacyjnych.
  4. Przeanalizowanie kar związanych ze złą eksploatacją samochodu czy przekroczenia ilości kilometrów.

Każdy rodzaj leasingu ma swoje wady i zalety, jednak dogłębnym przeanalizowaniu wszystkich punktów będzie on korzystnym rozwiązaniem zakupu samochodu.

 

Autor

  • Miłośnik gry na gitarze. Zawodowo zajmuje się poradami z zakresu prowadzenia biznesu. Prowadzi liczne blogi poświęcone wielorakiej tematyce.